1. General terms of use

1.1 terms.general_conditions_of_use_0

1.2 terms.general_conditions_of_use_1

1.3 terms.general_conditions_of_use_2

2. terms.leading_centre

2.1 terms.leading_centre_0

2.2 terms.leading_centre_1

2.3 terms.leading_centre_2

2.4 terms.leading_centre_3

3. terms.clients_of_fitness_centre

3.1 terms.clients_of_fitness_centre_0

3.2 terms.clients_of_fitness_centre_1

3.3 terms.clients_of_fitness_centre_2

3.4 terms.clients_of_fitness_centre_3

3.5 terms.clients_of_fitness_centre_4

3.6 terms.clients_of_fitness_centre_5

4. Privacy policy

4.1 terms.personal_info_protection_0

4.2 terms.personal_info_protection_1

4.3 terms.personal_info_protection_2

4.4 terms.personal_info_protection_3

4.5 terms.personal_info_protection_4

4.6 terms.personal_info_protection_5

4.7 terms.personal_info_protection_6

4.8 terms.personal_info_protection_7

4.9 terms.personal_info_protection_8

4.10 terms.personal_info_protection_9

4.11 terms.personal_info_protection_10

4.12 terms.personal_info_protection_11

4.13 terms.personal_info_protection_12

4.14 terms.personal_info_protection_13

4.15 terms.personal_info_protection_14

4.16 terms.personal_info_protection_15

4.17 terms.personal_info_protection_18

4.18 terms.personal_info_protection_19


terms.personal_info_protection_16 Contact .

terms.personal_info_protection_17

5. terms.using_cookies

5.1 terms.using_cookies_0

5.2 terms.using_cookies_1

5.3 terms.using_cookies_2

5.4 terms.using_cookies_3

5.4.1 terms.using_cookies_4

5.4.2 terms.using_cookies_5

5.4.3 terms.using_cookies_6

5.4.4 terms.using_cookies_7

5.4.5 terms.using_cookies_8

6. terms.terms_of_use_change

6.1 terms.terms_of_use_change_0

6.2 terms.terms_of_use_change_1


The conditions come into force 25.5.2020

terms.operator

GYMIFY & Co, s.r.o.

Oščadnica 930
023 01 Oščadnica
Slovenská Republika

IČO: 53386850
DIČ: 2121349406
IBAN: SK47 0200 0000 0043 8517 6653

Zapísaný 22. októbra 2020, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75814/L